Skolavslutning

Datum:
Plats:

PGA rådande omständigheter sker avslutningen utan vårdnadshavare enligt tiderna nedan. Se vidare information på Schoolsoft

Tisdag 9/6 2020:

Åk F-3: Avslutning kl. 08.15-10.30 i sina klassrum.

Åk 4-8: Avslutning kl. 09.00-10.30 i klassrum.

Åk  9:  Avslutning kl. 11.00-12.30. 

Senast uppdaterad: 20 maj 2020