Fritidsverksamhet

Flickor hänger upp och ned. Foto: Mostphotos

Skolans fritidshem är integrerat inom skolans lokaler och är öppet mellan klockan 6.30-18.00 för inskrivna elever från förskoleklass till årskurs tre. Vi har fyra avdelningar på grundskolan; Humlan, Nyckelpigan, Solstrålen och Fjärilen. Vi har också fritidsverksamhet för Anpassad grundskola; Grunden och för lärstudion; Lärstudion.

En dag på fritids kan se ut så här:

Morgon

Kl. 6.30 Fritidshemmet öppnar på avdelning Fjärilen.

Kl. 7.30 Frukost. Elever som ska äta frukost ska vara i matsalen senast kl. 07.40. Övriga barn stannar kvar på öppningsavdelningen.

Kl. 8.00 – Fritidspersonal följer elever till respektive avdelning.

Kl. 8.15 – Skolan börjar.

Eftermiddag

Kl. 13.15–13.45 (ca) – Fritids börjar

Samling - Upprop - Genomgång av dagens aktiviteter

Kl. 13.30–14.00 – Strukturerad verksamhet ute eller inne startar. 

Kl. 14.00–14.30 (ca) Mellanmål med olika starttider för olika årskurser.

Eleverna äter mellanmål i matsalen måndag -onsdag och på avdelning/parken torsdag och fredag.

Kl. 14.30 (ca) Fritidsverksamhet fortsätter enligt veckoplaneringen.

Stängning

Kl. 16.30 – 17.00 Sammanslagning av alla avdelningar.

Stängningsavdelningen är Humlan (åk 2) för åk 1-3. Förskoleklass, Fjärilen är kvar på sin avdelning.

Kl. 18.00 – Fritids stänger.

Senast uppdaterad: 30 september 2022