Kontakta oss

Information hur du kontaktar skolan.

Kontakt

Expedition

Skolassistent
Gisela Lindewall
gisela.lindewall@haninge.se
08-606 8840  (ej sms) 
Öppettider: Måndag - Fredag 07:30-13.00
Finns på skolan: Måndag – Fredag 07:30-11.00

Skolledning

Rektor
Ulrika Pettersson
08-606 8847
ulrika.pettersson@haninge.se

Biträdande rektor 7-9 samt lärstudio LC
Pernilla Schoultze Barrientos
08-606 8825
pernilla.barrientos@haninge.se

Biträdande rektor F-3, fritids samt lärstudio LA
Anneli Molander
08-606 8810
anneli.molander@haninge.se

Biträdande rektor,åk 4-6, grundsärskola, lärstudio LB
Anna Vardiero
08- 606 7932
anna.vardiero@haninge.se

Indendent
Robert Elliot
08-606 8841
robert.elliot@haninge.se

Skolhälsa

Studie och yrkesvägledare
Louise Hardebjer
08-606 5008
louise.hardebjer@haninge.se

Skolsköterska
Maud Barkelius
08-606 8859
maud.barkelius@haninge.se

Kurator
Sunita Långström
08-606 8695
sunita.langstrom@haninge.se

Övriga

Kökschef
Daniel Elf
08-606 8856
daniel.elf@haninge.se

IT-assistent
Robert Thylin
08-6065053
voit@haninge.se

Bibilioteket  
Vladmir Saldes
08-6064797
vladimir.saldes@haninge.se

Vaktmästare
Lennart Bergenheim
08 -606 8855

Johan Stralström
08-6068849
vovaktis@haninge.se

Övriga frågor

Vill du ha kontakt med elevvårdare angående sjukanmälan ring 08-6067934.

Du hittar skolans personal på Schoolsoft.

För allmänna frågor och hjälp med Schoolsoft kontakta:
Skolassistent Gisela Lindewall
08 606 8840
gisela.lindewall@haninge.se

Övrig kontakt

Fritidshemmet

Nyckelpigan
Förskoleklass
08-606 4995
070-606 18 78

Fjärilen
Årskurs 3
08-606 71 24
072 581 24 18

Humlan
Årskurs 2
08-606 71 26
070- 606 14 65

Solstrålen
Årskurs 1
08 606 75 01
072 581 24 16

Utvecklingsledare Fritids
Gunlög Jönsson
072-2326790

Stjärnan (Fritids) Grundsärskolan
TA: 070-532 62 73
TB: 070-532 62 96
TC: 070-532 69 83

Lärstudio
LA:08-606 79 35
LB: 08-606 85 08
LC: 08-606 85 81

Arbetslag 7
08-606 88 58
072-581 24 21 (sms)

Arbetslag 8
08-606 79 33
072-721 21 44 (sms)

Arbetslag 9
08-606 88 50
072-581 24 22 (sms)

Sjuk- och frånvaroanmälan

Vid sjukdom ber vi er att anmäla detta via Schoolsoft.

Sjuk- och frånvaroanmälan (Schoolsoft - login krävs)

Ansökan om ledighet

Vid ansökan om ledighet ber vi er fylla i dokumentet nedan och lämna det till klasslärare/mentor.

Senast uppdaterad: 21 augusti 2021