Kontakta oss

Kontakt

Kontakt expedition
Skolassistent Gisela Lindewall
08 606 8840
gisela.lindewall@haninge.se
Kontakt skolledning

Rektor Ulrika Pettersson
08-606 8847
ulrika.pettersson@haninge.se

Biträdande rektor 7-9 Pernilla Schoultze Barrientos
08-606 8825
pernilla.barrientos@haninge.se

Biträdande rektor F-6 och fritids Anneli Molander
08-606 8810
anneli.molander@haninge.se

Biträdande rektor, grundsärskolan och lärstudio Anna Vardiero
08- 606 7932
anna.vardiero@haninge.se

Indendent Robert Elliot
08-606 8841
robert.elliot@haninge.se

Kontakt skolhälsa
Skolsköterska Maud Barkelius
08-606 8859
maud.barkelius@haninge.se

Kurator Sunita Långström
08-606 8695
sunita.langstrom@haninge.se

Studie och yrkesvägledare Therese Laveryd
08-606 7353
therese.laveryd@haninge.se

Kontakt fritidshem/lågstadiet
Nyckelpigan - Årskurs 1 08-606 4495/070-606 18 78
Fjärilen–Årskurs 2 08-606 7124/070-606 04 68
Humlan - Årskurs 3 08-606 7126/070- 606 14 65
Solstrålen (öppning och stängning) – Förskoleklass 070- 441 38 63

Gunlög Jönsson utvecklingsledare Fritids 072-2326790

Grundsärskolan
Stjärnan (Fritids) Träningssärskolan 
TA: 070-5326273
TB: 070-5326296
TC: 070-5326983

Lärstudio
LA 08-606 7935
LB 08-606 7556
LC 08-606 8581
LD 08-606 8508

Kontakt arbetslag 4-9
Arbetslag 7 08 606 7933 sms 072-7212144
Arbetslag 8 08 606 8850 sms 072-5812422
Arbetslag 9 08 606 8858 sms 072-5812421

Kökschef
Daniel Elf
08-606 8856
daniel.elf@haninge.se

Vaktmästare
Lennart Bergenheim
08 -606 8855

Övriga frågor

Vill du ha kontakt med elevvårdare angående sjukanmälan ring 08-6067934.

Du hittar skolans personal på Schoolsoft.

För allmänna frågor och hjälp med Schoolsoft kontakta:
Skolassistent Gisela Lindewall
08 606 8840
gisela.lindewall@haninge.se

Sjuk- och frånvaroanmälan

Vid sjukdom ber vi er att anmäla detta via Schoolsoft.

Sjuk- och frånvaroanmälan (Schoolsoft - login krävs)

Ansökan om ledighet

Vid ansökan om ledighet ber vi er fylla i dokumentet nedan och lämna det till klasslärare/mentor.

Kontakt för den här sidan: vendelsomalmsskolan@haninge.se

Senast uppdaterad: 11 september 2018