Vår skola

Foto: Olof Holdar

Vendelsömalmsskolan är en skola att växa i. Här börjar våra elever i förskoleklass och har möjlighet att gå ända upp till årskurs 9, då de lämnar oss för gymnasiestudier. Kunskap, samarbete och trygghet är några av våra grundpelare.

Vendelsömalmsskolan rymmer förutom grundskola även fritidshem, Anpassad grundskola, träningsskola och lärstudios (till lärstudio söker man centralt från utbildningsförvaltningens centrala stödenhet). Vi är stolta över att ha så många verksamheter i vår skola, eftersom eleverna på ett naturligt sätt möter varandra, oavsett i vilken verksamhet de går.

Vårt mål är att rusta våra elever för en god framtid där goda kunskaper, samarbete, trygghet och glädje är grundpelarna. Vi arbetar aktivt för att höja våra elevers måluppfyllelse. Våra yngsta elever har studiestöd på schemat, eftersom vi tror att tidiga insatser ger bäst resultat.

Senast uppdaterad: 5 januari 2023