Om skolan

Foto: Mostphotos

Vendelsömalmsskolan har cirka 650 elever och drygt 100 kompetenta medarbetare. Vi är en F-9 skola belägen i en naturskön miljö, som erbjuder stora möjligheter till lustfyllt lärande och en mångfald av lärande metoder. Vi arbetar tillsammans och strävar efter att hela tiden utvecklas och förbättra våra resultat.

Vendelsömalmsskolan ligger i ett lugnt och trevligt område med stora grönytor, i närheten av Tyresta nationalpark och med Vendelsö IK:s fotbollsplan som närmsta granne

Skolan har flera verksamheter vilket bidrar till en utvecklande och spännande lärmiljö för både elever och personal. I skolan ryms grundskola, förskoleklass till årskurs 9, träningssärskola, Anpassad grundskola och lärstudiegrupper.

Vi strävar efter att lägga grunden för ett livslångt lärande och att varje elev ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar utvecklas så långt som möjligt både kunskapsmässigt och socialt.

 

Senast uppdaterad: 30 september 2022