Studie- och yrkesvägledning

I skolans alla årskurser är studie - och yrkesvägledning en viktig del och det lyfts på olika sätt.

På Vendelsömalmsskolan arbetar Louise Hardebjer 50 % som studie- och yrkesvägledare.

Hos henne kan du och dina föräldrar diskutera frågor som rör dina studier.

Studie- och yrkesvägledaren informerar om yrkesval, utbildningsvägar, behörighetsbestämmelser och arbetslivsfrågor. Hon deltar i klasskonferenser och elevvårdsmöten samt har tystnadsplikt.

Senast uppdaterad: 26 januari 2022