Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Organisation och ledning

Tillsammans med utvecklingsledare från varje arbetslag bildas en skolledningsgrupp som träffas regelbundet och diskuterar aktuella frågor.

Vendelsömalmsskolan har en ledningsgrupp bestående av rektor, biträdande rektor F-3, LA samt fritids, biträdande rektor 7-9 samt LC, biträdande rektor 4-6, LB samt Anpassad grundskola och intendent. Tillsammans utgör de ett starkt team som arbetar för hela skolans bästa.

Varje arbetslag har en utvecklingsledare som leder arbetslagets möten och fungerar som en länk mellan arbetslaget och ledningsgruppen. Utvecklingsledarna och ledningsgruppen har regelbundna möten i det vi kallar stora skolledningsgruppen. Det är ett forum för aktuella skoldiskussiioner och tankar kring utvecklig i både stort och smått. Vidare träffas även utvecklingsledarna och närmasta chef i ett mindre forum där vi fokuserar på varje stadie.

Genom denna organisation har vi en tät och nära dialog kring viktiga beslut och utvecklingsfrågor.

Skolan har även regelbundna APT, arbetsplatsträffar, där all personal är med och diskuterar aktuella frågor.

Ledningsgruppen träffar även de fackliga representanterna med jämna mellanrum.

Tack vare denna struktur får alla möjlighet att vara delaktiga och påverka i viktiga beslut, något vi är mycket stolta över.

Kontakt SKOLLEDNING

Rektor
Ulrika Pettersson
08-606 88 47
ulrika.pettersson@haninge.se

Biträdande rektor 7-9 och LC
Pernilla Schoultze Barrientos
08-606 88 25
pernilla.barrientos@haninge.se

Biträdande rektor F-3, LA och fritids samt elevhälsan
Anneli Molander
08-606 88 10
anneli.molander@haninge.se

Biträdande rektor, 4-6, grundsäsärskolan och LB
Åsa Ambjörn
08-606 76 70
asa.ambjorn@haninge.se

Intendent
Efkan Atci
08-606 88 41
efkan.atci@haninge.se

 

 

Kontakt UTVECKLINGSLEDARE LÄSÅRET 19/20

Rececca Wall
Grundsärskolan
rebecca.wall@haninge.se

Gunlög Jonsson
Fritids
gunlog.jonsson@haninge.se

Anna Gill
ALF-3
Anna.Gill@haninge.se

Åsa Sundbom
AL4-6
Asa.sundbom@haninge.se

Charlotte Bengtsson
AL7
Charlotte.bengtsson@haninge.se

Åsa Ambjörn
AL8
asa.ambjorn@haninge.se

Anna Brusell
AL9
anna.brusell@haninge.se

 

Senast uppdaterad: 30 september 2022