Organisation och ledning

Tillsammans med utvecklingsledare från varje arbetslag bildas en skolledningsgrupp som träffas regelbundet och diskuterar aktuella frågor.

Vendelsömalmsskolan har en ledningsgrupp bestående av rektor, biträdande rektor F-3, LA samt fritids, biträdande rektor 7-9 samt LC, biträdande rektor 4-6, LB samt särskola och intendent. Tillsammans utgör de ett starkt team som arbetar för hela skolans bästa.

Varje arbetslag har en utvecklingsledare som leder arbetslagets möten och fungerar som en länk mellan arbetslaget och ledningsgruppen. Utvecklingsledarna och ledningsgruppen har regelbundna möten i det vi kallar stora skolledningsgruppen. Det är ett forum för aktuella skoldiskussiioner och tankar kring utvecklig i både stort och smått. Vidare träffas även utvecklingsledarna och närmasta chef i ett mindre forum där vi fokuserar på varje stadie.

Genom denna organisation har vi en tät och nära dialog kring viktiga beslut och utvecklingsfrågor.

Skolan har även regelbundna APT, arbetsplatsträffar, där all personal är med och diskuterar aktuella frågor.

Ledningsgruppen träffar även de fackliga representanterna med jämna mellanrum.

Tack vare denna struktur får alla möjlighet att vara delaktiga och påverka i viktiga beslut, något vi är mycket stolta över.

Senast uppdaterad: 20 september 2021