Skolmiljö

Vendelsömalmsskolan - en skola att växa i. Hösten 2018 började våra årskurs 4-6 elever i en helt ny byggnad och under läsåret 19/20 påbörjas renoveringen av skolans huvudbyggnad.

Vendelsömalmsskolans byggnader

Vi håller till i flera byggnader med en separat sporthall. Vi är förstås mycket glada och stolta över den nya byggnaden för våra elever i årskurs 4-6. Den invigdes i samband med skolstart i augusti 2018. Eleverna i årskurs 1-3 går i den gröna byggnaden vid vår "lilla" skolgård.

Hösten 2019 flyttar huvudbyggnaden in i paviljonger. Årskurs 7-9 till paviljong A på lilla skolgården, försskoleklass, expedition, bibliotek och skolsköterska till paviljong B bakom paviljong A. Matsalen flyttar till paviljong D vid parkeringen. Lokalerna är ljusa och fina och vi är säkra på att vi kommer trivas bra under ombyggnationen.

Renoveringen av hus A, vår huvudbyggnad är i full gång och vi ser fram emot att följa den.

Mer information kring detta kommer löpande via Schoolsoft och hemsidan.

Frågor angående byggnationen

Har du frågor kring skolans ombyggnation? Kontakta vår indentent Susanne Törnqvist.

Senast uppdaterad: 8 augusti 2019