Vision och värdegrund

Vår värdegrund vilar på fyra ledord: kunskap, samarbete, glädje och trygghet. Värdegrunden skapas av alla som är en del av skolan och vi strävar efter att tillämpa vår värdegrund i såväl samtal med elever, personal och föräldrar som i praktisk handling.

Kunskap

 • Elever har rätt att lära sig – lärare har rätt att undervisa
 • Eleverna vet vad de ska kunna, vad som krävs av dem och hur de ligger till
 • Alla elever lär sig varje lektion
 • Vi lär för livet
 • Vi lär av varandra

Samarbete

 • Vi hjälper varandra och tar hjälp av varandra
 • Det finns ett bra samarbete mellan olika lärare och mellan skola och fritids
 • Personal och elever har delaktighet och inflytande
 • Skola och hem stödjer tillsammans elevens utveckling och lärande
 • Vi-känsla: arbete över gränser, gemensam värdegrund och gemensamma traditioner

Glädje

 • Elever och personal känner arbetsglädje och är stolta över sitt arbete
 • Vuxna och barn är engagerade i det de gör
 • Det finns en lust till lärande
 • Alla kan känna glädje över att lyckas och fokus är på det positiva
 • Vi ser och uppmuntrar varandra

Trygghet

 • Alla blir sedda varje dag och är trygga i skolan
 • Vi har en god arbetsro, där alla visar hänsyn mot varandra och vår miljö
 • Vi accepterar varandras olikheter och lyssnar på varandra
 • Allas ansvar att förebygga och stoppa mobbning, rasism och kränkningar
 • Vi behandlar andra såsom vi själva vill bli behandlad

Fyrklövern har också målats på marken på skolgården till årskurs 1-3. Om en elev känner sig ensam kan hon/han ställa sig i fyrklövern och ska då bli hjälpt av en personal som är rastvärd.

Senast uppdaterad: 11 september 2018