Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vision och värdegrund

Vår värdegrund vilar på fyra ledord: kunskap, samarbete, glädje och trygghet. Värdegrunden skapas av alla som är en del av skolan och vi strävar efter att tillämpa vår värdegrund i såväl samtal med elever, personal och föräldrar som i praktisk handling.

Kunskap

 • Elever har rätt att lära sig – lärare har rätt att undervisa
 • Eleverna vet vad de ska kunna, vad som krävs av dem och hur de ligger till
 • Alla elever lär sig varje lektion
 • Vi lär för livet
 • Vi lär av varandra

Samarbete

 • Vi hjälper varandra och tar hjälp av varandra
 • Det finns ett bra samarbete mellan olika lärare och mellan skola och fritids
 • Personal och elever har delaktighet och inflytande
 • Skola och hem stödjer tillsammans elevens utveckling och lärande
 • Vi-känsla: arbete över gränser, gemensam värdegrund och gemensamma traditioner

Glädje

 • Elever och personal känner arbetsglädje och är stolta över sitt arbete
 • Vuxna och barn är engagerade i det de gör
 • Det finns en lust till lärande
 • Alla kan känna glädje över att lyckas och fokus är på det positiva
 • Vi ser och uppmuntrar varandra

Trygghet

 • Alla blir sedda varje dag och är trygga i skolan
 • Vi har en god arbetsro, där alla visar hänsyn mot varandra och vår miljö
 • Vi accepterar varandras olikheter och lyssnar på varandra
 • Allas ansvar att förebygga och stoppa mobbning, rasism och kränkningar
 • Vi behandlar andra såsom vi själva vill bli behandlad

Fyrklövern har också målats på marken på skolgården till årskurs 1-3. Om en elev känner sig ensam kan hon/han ställa sig i fyrklövern och ska då bli hjälpt av en personal som är rastvärd.

Senast uppdaterad: 11 september 2018