Renovering av Vendelsömalmsskolan

Vendelsömalmsskolan genomgår under flera år en upprustning där de olika husen renoveras i etapper. Just nu pågår en upprustning av hus A.
Evakuering under renoveringen sker inom skolan och till tillfälliga paviljonger på skolans tomt.

Entreprenör: Boetten Bygg AB

På taket till hus A har en solcellsanläggning monterats (bild1). Skolan har även fått en ny byggnad som stod klar till höstterminen 2018 (bild2).

Kontakt för den här sidan: vendelsomalmsskolan@haninge.se

Senast uppdaterad: 12 april 2019