Så här jobbar vi

Foto: Mostphotos

Som alla kommunala grundskolor lägger vi stort fokus på elevernas kunskapsutveckling, genom kunskapskontroller och anpassning av undervisningen vid behov. Vi har en gemensam elevsyn, som innebär att vi utgår från att barn gör rätt om de kan.

Vi använder oss av en samtalsmetod som heter Collaborative Proactive Solutions, CPS, som utgår från förhållningssättet "Barn gör rätt om de kan". Samtalsmetoden använder vi då utmaningar uppstår och den bygger på att elevernas röst ska höras och tas tillvara på i olika situationer.

På Vendelsömalmsskolan är personalen indelad i arbetslag och de möts i arbetslagsmöten för kollegialt arbete. Där bedrivs skolutveckling och utveckling av fritidsverksamheten samt planering och utvärdering av arbetet. Elevhälsoarbetet börjar i arbetslagen och förs sedan vidare till FFE, Forum För Elevhälsa.

Senast uppdaterad: 5 januari 2023