Info till Vårdnadshavare frånvaro.

Frånvarorapportering.

Frånvaroanmäla görs via  Unikum

Förskoleklass:

Rosanna Raderud                       rosanna.raderud@haninge.se

Harpa Vidarsdottir                     harpa.vidarsdottir@haninge.se

 

Åk 1

Solstrålen

Lärare:

1A: Rosmarie Witten                  rosmarie.witten@haninge.se

1B: Lisa Andreasson                  lisa.andreasson@haninge.se

 

Åk 2

Humlan

Lärare:

2A: Özgül Kücükyildiz                ozgul.Kucukyildiz@haninge.se

2B: Anna Gill                            anna.gill@haninge.se

 

Åk 3

Humlan

Lärare:

3A: Mona Sundström               mona.sundstrom@haninge.se

3B: Marit Bergstedt                  marit.bergstedt@haninge.se

 

Åk 4

Malin Jansson                            malin.jansson@haninge.se

Stephanie Mandl                        stephanie.mandl@haninge.se

Amanda Mellqvist                       amanda.mellqvist@haninge.se

Irene Jallow                               irene.Jallow@haninge.se

Monica Santi                              monica.santi@haninge.se

 

Åk 5

Johanna Lillerud                         johanna.lillerud@haninge.se

Carolina Valo                             carolina.valo@haninge.se

Thereza Nordlund                      thereza.nordlund@haninge.se

 

Åk 6

Susanna Albinsson                     susanna.albinsson@haninge.se

Hannah Ring                              hannah.ring@haninge.se

 

Åk 7

Mentorer 7A:

Peter Sundberg                         peter.sundberg@haninge.se

Katherine Ahlqvist                     katherine.ahlqvist@haninge.se

 

Mentorer 7B:

Karar Al-Nakash                        karar.alNakash@haninge.se

Henry Reithmeier Ahlqvist          henry.reithmeierahlqvist@haninge.se

 

Mentorer 7C:

Anna Brusell                              anna.brusell@haninge.se

Jeffry Nsingi-Miguel                    jeffry.nsingimiguel@haninge.se

 

Åk 8

Mentorer 8A:

Muhamed Muminovic               muhamed.muminovic@haninge.se

Charlotte Bengtsson                 charlotte.bengtsson@haninge.se

 

Mentorer 8B:

Annika Helmer                           annika.helmer@haninge.se 

Annelie Rogmalm                       annelie.rogmalm@haninge.se

 

Mentorer 8C:

Sofi Lind                                    sofi.lind@haninge.se

Christel Rosenlund                    christel.rosenlund@haninge.se                       

 

Åk 9

Mentorer 9A:

Görel Sjöholm                             gorel.sjoholm@haninge.se

Marie Mårtensson                       marie.martensson@haninge.se

 

Mentorer 9B:

Annelie Kholodov                       annelie.kholodov@haninge.se

Åsa Fristedt                               asa.fristedt@haninge.se

 

Mentorer 9C:

Anneli Lidholm                            anneli.lidholm@haninge.se

 

Mentorer 9D

Jullan Bahar                                 jullan.bahar@haninge

Skolledningen och personalen på Vendelsömalmsskolan

Senast uppdaterad: 8 januari 2023