Elevhälsoteam

Foto: Mostphotos

Vi vet att trivsel, välmående och trygghet är grunden för att lyckas med sina studier. Vi har därför återkommande möten med elevhälsa i fokus.

Vårt elevhälsoteam (EHT) består av skolsköterska, kurator, speciallärare, representant för trygghetsteamet och skolledning. Där tar vi upp elever som befinner sig i svårigheter och behöver extra stöd av olika anledningar.

Personal för åk F-9 har FFE- möten (Forum För Elevhälsa) varje månad med biträdande rektor, kurator och speciallärare där man diskuterar och hittar åtgärder för att hjälpa elever i svårigheter.

För elever under 12 år som önskar samtal med kurator bokas detta av vårdnadshavare via mail eller telefon.

Senast uppdaterad: 8 augusti 2019