Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Trygghet, studiero och inflytande

Trygghet och studiero är viktiga delar för oss på Vendelsömalmsskolan. Vi vet att en kombination av dessa ger goda studieresultat och fördjupade kunskaper.

Glada barn tittar in i kameran Foto: Mostphotos

Vi arbetar kontinuerligt kring våra värdeord, med värderingsövningar och använder vårt Trygghetsteam och/eller kurator vid behov.

Trygghetsteamet

Det första steget i trygghetsarbetet börjar redan i klassrummet med de pedagoger och vuxna som arbetar runt barnen. Fungerar inte det vänder de sig till Trygghetsteamet och två pedagoger tar över och har samtal med inblandade i till exempel en långvarig konflikt eller en svårlöst sådan. Vi har goda erfarenheter av att andra vuxna än undervisande lärare har dessa samtal med eleverna och vår upplevelse är att de allra flesta fall får en smidig lösning. Trygghetsteamet arbetar alltid med uppföljningssamtal för att stämma av och säkerställa att konflikten inte fortsätter.

Rutiner för start och slut

Som ett led i ökad studiero har vi på hela skolan rutiner vid start och slut av dag/lektion Nedan redovisas hur det kan se ut i de lägre årskuserna.

Rutiner vid lektioner årskurs 1-3

Lärare i årskurs 1-3 har olika ledar- och klassrumsstilar. Vi har yngre elever, därmed anpassar vi verksamheten efter de behov som finns, eftersom vi har eleverna i de aktuella ämnena, (förutom slöjd och idrott). Regler och rutiner är densamma. Blir vi lärare sjuka, har vi mycket detaljerade planeringar till vikarien som tar klassen, med t.ex. klockslag för städning av läroböcker och klassrum, eller om vikarien ska rastvärda. I planeringarna står även att det är viktigt att följa rutiner och regler.

Dagen startar:

  • Åk 1 och 2 har fritidspersonal som släpper in eleverna 8.00 och har en lugn aktivitet tills lektionen börjar 8.15. Åk 3 har ett led utanför klassrummet.
  • Vi hälsar barnen godmorgon. (Några gör det i kassrummet andra ser till att det blir led utanför klassrummet och hälsar var och en god morgon).
  • Vi samlar in mobiler och leksaker som låses in i skåpet.
  • Vi har samling och tar närvaron
  • Dagordningen gås igenom med barnen; dag och datum, dagens lektioner och tider och vilka arbeten som ska utföras.
  • Det vi har gemensamt är att vi har lugn aktivitet, när vi startar dagen. Det kan tex vara tystläsning, högläsning eller lugn klassisk musik.

Dagen slutar:

  • Vi städar på och under våra bänkar samt i gemensamma hyllor för att lämna det snyggt och städat efter oss. (Det är roligare att komma till ett städat klassrum på morgonen).
  • Reflektera över hur dagen varit och vad vi har lärt oss.
  • Några klasser sjunger "tack och hej".
  • Fritids lämnar ut mobiler och leksaker.

Utöver våra rutiner har vi även ett trygghetsteam som är ett viktigt led i vårt trygghetsskapande arbete.

Senast uppdaterad: 13 mars 2021