Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Särskilda behov och extra stöd

Vendelsömalmsskolan är en skola med många verksamheter. Att vi har bred kompetens inom olika områden berikar våra erfarenheter och möjligheter till anpassningar.

Foto: Mostphotos

Olikheten hos våra elever är också våra styrkor i klassrummet. Undervisningen är upplagd för att passa alla och det ska inte finnas några tveksamheter kring vad man ska göra och vilka mål som finns för lektionen.

Det finns elever som har behov av extra struktur och stöd vid dessa fall gör läraren i samråd med kollegor och vårdnadshavare "extra anpassningar". Det kan röra sig om två uppsättningar böcker, extra tid med mentor/klasslärare för att få hjälp med struktur som två exempel. I de fall eleven är i behov av ytterligare stöd upprättas ett åtgärdsprogram, även det i samråd med lärare och vårdnadshavare (elevens åsikter är viktiga) där man specificerar de åtgärder man kommer överens om. Dessa utvärderas regelbundet.

Våra speciallärare arbetar med elever både i mindre grupper och i helklass, det som passar bäst för eleven i behov av stöd.

Senast uppdaterad: 11 september 2018